Sidoeffekter av LCHP-kost

LCHP- (low carbohydrate high protein) och LCHF-kost har fått mycket uppmärksamhet de senaste åren på grund av att kosten är gynnsam för överviktiga, patienter med hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. Långtidseffekterna av kosten är däremot inte så väl studerade.

En studie på möss visade nyligen att en LCHP kost gav mer arterioskleos och sämre förmåga att nybilda blodkärl jämfört med möss som fick en vanlig västerländsk kost. Effekten återspeglades inte i en höjning av de klassiska serummarkörerna för arterioskleros (till exempel serumkolesterol).

Sammanfattningsvis visar studien att LCHP kost kan ge en ökad risk för arterioskleros (inlagring av fett i blodkärlen) och att dessa effekter förmedlas av andra budbärare än fettnutrienter. En bieffekt av långtidsanvändning av LCHP kost kan således vara en ökad risk för arterioskleros även i människa. Fler långtidsstudier krävs för att undersöka om effekterna är relevanta för människan.

Shi-Yin Foo, Eric R. Heller et al. Vascular effects of a low-carbohydrate high-protein diet. Proceedings of the National Academy of Sciences August 25, 2009.

Pernilla Berg, Veganlife.se

Bild: stock.xchng

Mer att läsa

2 kommentarer

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>