Självkänsla behöver grundas på mer än utseende

Kvinnor som har stort stöd av familjen och inte känner krav att uppnå idealet att vara ”smal och vacker” har en mer positiv kroppsbild och bättre självkänsla. Det säger en studie som har tittat på fem faktorer som kan hjälpa unga kvinnor att känna sig nöjda med sina kroppar.

sjalvkansla

I västvärlden är många kvinnor missnöjda med sina kroppar, vilket är en riskfaktor för att utveckla problem med ätande. För att kunna hjälpa kvinnor med ätstörningar har ett gäng forskare tagit fram faktorer som ska göra kvinnorna  mer motståndskraftiga när det gäller deras egen kroppsbild.

Faktorer som associeras med välbefinnande, vilket i sin tur sammankopplas med en positiv kroppsbild är att kvinnan:

  • har stort stöd av familjen
  • inte känner krav att uppnå det smala idealet
  • förkastar ”superwoman”-idealet
  • har en positiv syn på sin fysiska förmåga
  • har en effektiv strategi mot stress

I arbetet mot ätstörningar rekommenderar forskarna i den här studien att man ska hjälpa kvinnor att utvärdera och bli bekväma med de otaliga – och ofta motsägelsefulla – förväntningar som läggs på dem i dagens samhälle. Man ska lära dem att se positivt på sin kroppsliga styrka genom att träna och leva hälsosamt, och finna balans i sina liv.

Forskarnas slutsats i studien var:

”Det är särskilt viktigt för kvinnor att utveckla en känsla av självvärde som inte bara baseras på utseende, och att bygga upp en motståndskraft mot krav som kan komma från familj, vänner och media.”

Källa: Shannon Snapp, et al. A Body Image Resilience Model for First-Year College Women. Sex Roles, 2012; DOI: 10.1007/s11199-012-0163-1

Bild: Pixabay

Mer att läsa

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>