Självmedkänsla för en sundare själ, i en sundare kropp

Att acceptera att du är en alldeles vanlig människa är bland det bästa du kan göra, både för kropp och själ. Nu visar ny forskning att de människor som praktiserar självmedkänsla är bättre rustade att hantera misslyckande, har sundare vanor och mer positiv kroppsuppfattning.

sjalvmedkansla

Vi har tidigare skrivit om begreppet självmedkänsla – att visa sig själv vänlighet. Det handlar om att acceptera sina tillkortakommanden och att vara lika vänlig mot sig själv som mot dem i sin närhet, att inte skälla på och kritisera den egna personen; att tillåta sig själv att vara mänsklig.

I en studie av ett hundratal kvinnliga studenter, som publicerades i tidskriften Body Image förra månaden, blir det tydligt att självmedkänsla påverkar både kropp och själ på flera sätt. Kroppsuppfattning, vanor och förmågan att hantera motgångar var bättre hos de deltagare som utövade självmedkänsla. Varför är det så?

Acceptans

Vi börjar med att titta på motsatsen till självmedkänsla: Vad är det som händer inuti när vi försöker pressa oss själva att prestera genom hårda ord? En kritisk inre röst leder till att kortisol, stresshormoner, frigörs. Höga kortisolnivåer kan i förlängningen leda till bland annat högt blodtryck. För många är denna typ av kritik ett sätt att motivera sig själv: vårt självförtroende är beroende av att vi värderar oss själva i relation till andra, av att vi presterar – och av att vi därmed kritiserar oss själva om vi upplever att vi misslyckas.

Självmedkänsla handlar istället om att acceptera att du är precis som alla andra, varken bättre eller sämre. Sådana tankar frigör må-bra-hormonerna oxytocin och endorfin, vilka minskar aggression och ångest, och i förlängningen även reducerar stress. Den som tycker om sig själv skapar alltså en positiv spiral: Högre oxytocinnivåer, mindre stress, och mindre ångest, även i jobbiga situationer.

Skuldfritt ätande

Studien påvisar också en tydlig relation mellan mängden självmedkänsla och mängden skuld i relation till ätande. De som visar sig själv vänlighet har lättare att stå emot samhällets krav, är mindre benägna att prova extrema dieter och har oftare goda matvanor. Självmedkänsla kan med andra ord vara ett värdefullt verktyg för att förebygga ätstörningar.

Var snäll

Att arbeta med sin inre röst handlar om att bli medveten om sin inte kritiker och försöka byta ut de hårda orden mot vänlighet. Denna vänlighet kan i sin tur byta ut stress och ångest mot välmående – såväl fysiskt som psykiskt. Var snäll mot dig själv, var snäll mot din kropp, var snäll mot din hälsa. Må bra – och tänk på att du förtjänar det.

Källor:

Bild: Pixabay

Mer att läsa

5 kommentarer

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>