Självmord bland unga – stöttande vuxna viktigast

Obehandlad depression är en av de ledande orsakerna till självmord bland ungdomar, och tecken på depression kan också vara en indikation på att tonåringen överväger självmord. Det viktigaste för att förebygga depression och självmord är att utveckla positiva sociala och känslomässiga band mellan tonåringar och stöttande vuxna.

Antalet självmord i Sverige har under 1980- och 1990-talen minskat. Självmord är dock fortfarande ett stort folkhälsoproblem, särskilt bland unga män. Sedan 1980 har självmordstalet sjunkit för samtliga åldersgrupper utom unga i åldern 15-24 år, där det snarare har skett en liten ökning det senaste decenniet.

Självmordsförsök är vanligare bland yngre än medelålders och äldre personer.  I Sverige försökte 2 000 ungdomar mellan 15 och 24 år ta sina liv år 2003, varav 118 dog. Den tydligaste förändringen sedan 2008 är ökningen bland personer mellan 15 och 24 år, där självmordsförsökstalen för 2007-2008 är de högsta för åldersgruppen under perioden.

Depression och självmord är högst sammankopplade hos ungdomar, och varningssignalerna finns i tre kategorier:

Beteendeförändringar

För tonåringar som överväger självmord handlar det om att denne:

 • har svårt att sova eller sover väldigt mycket
 • förändrar sin prestation i skolan
 • förlorat intresse för sådant som tidigare var roligt
 • ger bort sina betydelsefulla saker till andra
 • uttrycker tankar om döden eller självmord

Verbala varningssignaler

Kan vara till exempel:

 • ”Jag vill dö”
 • ”Jag vill inte vara en börda längre”
 • ”Min familj skulle ha det bättre utan mig”

Stressande eller traumatiska livshändelser

Kan till exempel innebära att:

 • ett förhållande tar slut
 • föräldrarna skiljs
 • en närstående avlider

Att bygga starka relationer med familjen, skolan och samhället är en nyckel för att skydda mot depression och självmord hos unga. Forskning visar tydligt att en närhet till familjen hjälper till att förebygga självmord hos unga, även om tonåringen är isolerad från sina jämngamla (t ex på grund av mobbning).

Det viktigaste för att förebygga depression och självmord är att utveckla positiva sociala och känslomässiga band mellan tonåringar och stöttande vuxna. Att tonåringen ska kunna behålla en positiv relation till positiva människor måste vara det ständiga målet.

Föreningen för psykisk hälsa har startat Självmordsupplysningen som finns för dig som mår dåligt eller känner någon som funderar på att ta sitt liv. Där kan du chatta, blogga, maila och läsa mer om självmord.

Källor:

Keith A. King, Rebecca A. Vidourek. Teen Depression and Suicide: Effective Prevention and Intervention Strategies. The Prevention Researcher, 2012; 19 (4): 15-17 [länk]

Självmordsupplysningen.se

Foto: Ryan Aréstegui

Mer att läsa

En kommentar

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>