Självmord och genus: Rapportering om självmord är könsberoende

Män är arga och avvisade medan kvinnor är sociala och psykiskt sjuka – en aktuell studie som publicerades den 13 oktober 2014 vid Medicinska Universitetet i Wien, Österrike, visar att stereotypa könsroller råder vid rapportering av självmord i media. Detta kan ge stora konsekvenser säger forskarna.

media

När det kommer till självmordsbeteende finns det en tydlig könsparadox: andelen män jämfört med kvinnor som faktiskt tar sina liv är tre mot en medan vid självmordsförsök är siffrorna raka motsatsen – tre gånger fler kvinnor än män försöker att ta sina liv. En studie som utförts av Medicinska Universitetet i Wien, visar att media bär ett stort ansvar över hur de väljer att rapportera om självmord.

Tydliga könsskillnader vid rapporteringen om självmord finns, både i hur artiklar formuleras samt hur ofta det rapporteras. Artiklar om kvinnor som begår självmord fokuserar ofta på det sociala och på relationer mellan andra människor samt motiv förankrade till familjen och omgivningen. Psykisk sjukdom beskrivs ofta som ett motiv till självmordshandlingen och som mycket stereotypt beteende. Det används ett mer komplicerat språk samt försiktiga förklaringar och uttryck vid rapporteringen om kvinnor som tagit sina liv jämfört med män. Samtidigt används det ofta fler ord som knyter till ilska och avvisanden vid rapportering av manliga självmord.

Självmorden kan minskas genom förändrad rapporteringsstil

Hur media rapporterar om självmord är inte allt. Ett problem som föds ur detta berättar Brigitte Eisenwort, Institutionen för Pediatrik och Ungdomsmedicin vid Medicinska Univeristetet i Wien, om:

”Psykisk ohälsa beskrivs stigmatiserande och är underrepresenterande eftersom det nästan helt lämnas ute vid rapportering av självmordsbenägna män. Detta tyder på att man inte arbetar självmordspreventivt vilket i sin tur registreras negativt av medborgarna. Psykisk ohälsa kan botas och resultatet blir att självmordstalen därmed kan sänkas.”

Journalister borde därför visa större hänsyn samt försöka presentera en så korrekt bild av självmordsbenägenhet och självmord som möjligt för att inte återgå till stereotypa formuleringar kring kvinnligt och manligt.

Tidningar som rapporterar om självmord synas med lupp

I elva olika Österrikiska tidningar innehållande ordet självmord mellan år 1997 och 2005 undersöktes 507 artiklar. Studien är en av de första av sitt slag vilken är en övergripande undersökning om könsspecifika mönster vid rapportering av självmord. Denna banbrytande studie inleddes av Brigitte Eisenworts tillsammans med Thomas Niederkrotenthaler och Benedikt Till (båda från Institutionen för Social Medicin vid Medicinska Universitetet i Wien) samt Barbara Hinterbuchinger från Universitetsdepartementet för Psykiatri och Psykoterapi vid Medicinska Universitetet i Wien.

Källa: Suicide and gender roles: reporting distorts reality

Studien: Eisenwort, B., Till, B., Hinterbuchinger, B. und Niederkrotenthaler, Th.: Sociable, mentally disturbed women and angry rejected men: Cultural scripts for the suicidal behaviour of women and men in the Austrian print media. Sex Roles (2014)71: 246-260.

Bild: Pixabay

Mer att läsa

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>