Självmordsförsök bland unga kan minskas med 50 %

Självmordsstatistiken bland vuxna kvinnor och män i Sverige visar att antalet självmord minskat över tiden men vad gäller ungdomar ligger antalet självmord på ungefär samma siffra år ut och år in. Det finns ingen universallösning för vad som kan göras för att förebygga självmord och självmordsförsök bland unga, men en ny studie visar att 50 % av självmordsförsöken bland ungdomar kan förebyggas.

skola

Studien som genomförts tillsammans med över 11 000 elever från ca 170 skolor i 10 olika EU-länder är finansierad via EU-medel. Elevernas skolor är slumpmässigt utvalda till att testa tre olika metoder samt att agera som kontrollgrupp:

  • En amerikansk metod där lärare och övrig skolpersonal undervisas och tränas att känna igen suicidalt beteende hos ungdomarna samt att entusiasmera dem till att söka adekvat hjälp.
  • En klassrumsscreening där psykologer, kuratorer och psykiatrer skulle identifiera och behandla psykisk ohälsa hos eleverna.
  • Ett Awareness-program som utvecklats av personal på Karolinska Institutet och Columbia University i USA. Eleverna går på korta föreläsningar, omfattande informationsmaterial sätts upp på skolan och broschyrer skickas med hem till eleverna för att de ska lära sig känna igen psykisk ohälsa i förebyggande syfte. I skolan får eleverna delta i rollspel för att pröva olika känslolägen samt att lära sig strategier för att hantera olika livssituationer vilka eventuellt kan leda till suicidalt beteende och handling. Insatsen tog fem timmar under fyra veckor.
  • En kontrollgrupp som enbart fick möta affischering på skolan vilket var en del av Awareness-programmet.

Eget inflytande över sitt psykiska mående positivt

Resultatet av studien visar att med Awareness-programmet ges eleverna verktyg för att skapa sig eget inflytande över sitt psykiska mående. Detta har mycket god effekt vad gäller förebyggande för suicidalt beteende och vid allvarliga självmordsplaner. Effekten av Awareness-programmet är så stor att redan ett år efter genomförd studie visar det sig att antalet självmordsförsök och självmordsplaner minskat med hälften jämfört med kontrollgruppen.

—Den aktuella studien ger ett välbehövt belägg för effektiviteten av en universell skolbaserad folkhälsoinsats riktad mot elever. Studien visar att det med gott resultat går att genomföra självmordsprevention i skolan. Nu kan vi ta klivet från att passivt följa den statistik som visar på problemets allvar till att på bred front aktivt testa Awareness-programmet i våra svenska skolor, säger Danuta Wasserman, professor vid institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) samt chef för Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP), båda vid Karolinska Institutet.

Rapporten är bara ett av de forskningsprojekt som EU har just nu inom självmordsprevention och psykisk hälsa för ungdomar. Det finns mycket kvar för oss att lära men framförallt finns det mycket för oss att prova. Precis om Danuta Wasserman säger är det dags att skolorna börjar agera och slutar vara passiva vad gäller ungdomars psykiska ohälsa. Forskningen bevisar att vi ligger efter och det är dags att vi vänder och talar om psykisk hälsa istället för ohälsa.

Källa: Karolinska institutet

Läs hela rapporten: The Lancet

Läs mer om EU:s forskning inom självmordsprevention för ungdomar.

Bild: Livskick

Mer att läsa

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>