Självmordsprevention: Paracetamoltabletter stoppas i närhandeln

Från och med den 1 november i år kommer det inte vara möjligt att köpa receptfria tabletter med paracetamol i närhandeln. Läkemedelsverket har beslutat att dessa tabletter enbart ska finnas för försäljning på apotek. Bakgrunden till beslutet grundar sig i att den ökade tillgängligheten till tabletter innehållande paracetamol är en betydande risk för personer som självskadar sig genom förgiftning.

pills-384846_1280

Tillgängligheten till vissa receptfria läkemedel har som ni säkert vet förändrats sedan 2009 då det blev tillåtet att sälja vissa receptfria läkemedel i öppenvårdsapotek, det vill säga bland annat i närbutiker, på bensinstationer och kiosker med flera. Ca 900 godkända läkemedel finns i Sverige och ca 600 av dessa får säljas på öppenvårdsapotek.

Antalet samtal hälso- och sjukvården gör till Giftinformationscentralen på grund av paracetamolförgiftning har mellan åren 2006 till 2013 ökat med ca 70 %. Vad gäller samtal som sker från hälso- och sjukvård där patienter faktiskt vårdas för paracetamolförgiftning har siffrorna mer än fördubblats mellan åren 2006 och 2013. Trenden fortsatte tyvärr även under 2014. Detta ser Läkemedelsverket allvarligt på och har därför beslutat att stoppa försäljningen av receptfria paracetamoltabletter i öppenvårdsapoteken:

—Beslutet grundar sig på en tydlig ökning av antalet förgiftningar till en oacceptabelt hög nivå, säger Rolf Gedeborg, utredare vid Läkemedelsverket. Det finns goda skäl att begränsa tillgängligheten av paracetamoltabletter för att skydda folkhälsan.

Ansvar för självmordsprevention

Att förbjuda dessa läkemedel i närhandeln innebär en försvåring för de människor som är sårbara för självskadebeteenden i form av förgiftningar och impulshandlingar i samband med detta. Många människor har blivit upprörda över Läkemedelsverkets beslut och hävdar bland annat att det blir långt att åka för att få tag på febernedsättande eller smärtstillande.

Vi vill bara trycka på den punkten, att i och med en ökad tillgänglighet av receptfria läkemedel som är populära för självskador eller självmordsförsök riskerar vi människors liv. Kan vi göra det något lite tuffare att få tag på paracetamol för en människa som befinner sig i så stark förtvivlan att denne enbart ser utvägen att förgifta sig med tabletter för att dö, så kan det vara värt för en psykiskt frisk människa att ta sig några kilometer extra för att köpa tabletterna.

Om vi så bara sparar ett liv genom att stoppa försäljningen av paracetamoltabletter så har vi definitivt gjort någonting bra. Läkemedelsverket visar genom detta agerande att de tar ansvar för självmordsprevention i samhället där statistiken går åt fel håll speciellt för unga människor.

Källa: Livsmedelsverket

Bild: Pixabay

Mer att läsa

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>