Sjuk på jobbet? Därför kommer din förkylda kollega till arbetet (och det här borde din arbetsgivare göra åt det)

Hostar kollegan dig i ansiktet över skrivbordet? Eller släpar du dig själv till jobbet efter att ha försökt dämpa den värsta febern med några alvedon?  Många människor går till jobbet sjuka – och ny forskning har studerat varför, vilket förhoppningsvis kan leda till bättre stöd från arbetsplatsen.sjuk på jobbet sjuknärvaro

Personer som går till jobbet när de är sjuka kostar på både företagets finanser och sitt eget välmående. Tidigare forskning har visat att så kallad sjuknärvaro leder till lägre effektivitet, ökad ohälsa, sämre psykiskt mående och faktiskt större produktivitetsförluster än vad frånvaro leder till. Men varför går då folk ändå till jobbet när de känner sig dåliga? I en ny brittisk studie har man hittat både positiva och negativa orsaker till detta:

Positiva känslor som leder till att människor går till jobbet fast de är sjuka:
  • Hög motivationsnivå
  • Stor tillfredställelse med arbetet
  • Starkt engagemang till jobbet
Negativa känslor som leder till att människor går till jobbet fast de är sjuka:
  • Höga prestationskrav och stress
  • Osäkra anställningsförhållanden
  • Oro för ekonomin

Relationerna mellan sjukdomskänsla och viljan att arbeta är alltså komplexa. Vid begynnande sjukdom kan trötthet och dåligt mående påverka även hur du känner för jobbet, och få dig att vilja bort därifrån för att inte förstöra den goda känslan du har på arbetsplatsen. Samtidigt kan rädsla för negativa konsekvenser få dig att stanna kvar – eller återvända innan du är helt återhämtad. De som upplevde gott stöd från chefer och medarbetare rapporterade i studien att de var mindre villiga att gå till jobbet sjuka – samtidigt var de som kände sig optimistiskt inställda till jobbet (och livet i stort) mer villiga att jobba när de egentligen borde stanna hemma.

Forskarna bakom studien, som utfördes på nästan 200 000 personer i 34 olika europeiska länder, menar att det är bra för företag att förstå dessa mekanismer bättre. De föreslår en rad saker som skulle kunna hjälpa mot sjuknärvaron, som att:

  • Utforma och erbjuda hälsoprogram på arbetsplatsen för att höja det allmänna välmåendet
  • Se till varje medarbetare känner gott stöd och att någon alltid kan täcka upp för de egna arbetsuppgifterna
  • Ha arbetsroller som är designade utan alltför höga krav eller grad av stress för enskilda individer
  • Vara flexibla och hjälpsamma inför den sjuke som faktiskt behöver komma tillbaka till arbetsplatsen (vid t.ex. rehabilitering av kronisk sjukdom, eller för att höja självkänslan och levnadsstandarden hos någon med psykisk ohälsa).

Har du gått till jobbet sjuk? Varför? Och vad skulle få dig att låta bli…?

Bild: Pixabay.com
Källa: University of Anglia
Studien: Mariella Miraglia et al. Going to work ill: a meta-analysis of the correlates of presenteeism and a dual-path model. Journal of Occupational Health Psychology, November 2015 DOI: 10.1037/ocp0000015

Mer att läsa

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>