Smycken innehållande bly farliga för barnen

Bly är en tungmetall som finns överallt i miljön – i luften, marken och vattnet. Men även i vår inomhusmiljö så som vattenkranar, lampor, hemelektronikprodukter samt i våra smycken.

Bly och dess negativa hälsoeffekter har varit känd sedan länge. Redan vid låg exponering av bly kan nervsystemet skadas, vilket kan leda till delvis förlamning. Andra negativa hälsoeffekter är högt blodtryck och ökad förekomst av hjärt- och kärlsjukdomar. Bly kan påverka fertiliteten och skada fostrets utveckling. Foster och små barn är känsligast för bly, då deras hjärna och nervsystem utvecklas. Vid större mängder bly kan foster och små barn drabbas av fördröjd utveckling, lägre IQ och beteendestörningar.

Under våren 2010 analyserade Kemikalieinspektionen blyhalten i smycken. Analysen visade att en fjärdedel av de 50 testade smycken innehåller mer än 0,1 procent bly. Fyra av dessa innehöll 19 procent eller mer. Det värsta skräckexemplet  innehöll hela 27 procent. Det är i billiga smycken som det tillförs bly för att få dem framstå som exklusiva och tunga. Dessa smycken marknadsförs till små barn. I EU finns det förslag på att bly skall förbjudas i smycken. I Danmark har de en gräns på 0,01 procent. Orsaken till dessa nya lagar är att i både Japan och USA har det förekommit att små barn har förgiftats när de har sugit på eller svalt smycken.

Av Sofie Liljefamn, kemiingenjör

Källor:

Kemikalieinspektionen:
Bly i varor (pdf), 2011-10-16
Bly i varor, 2011-10-16
Smycken analyserade – en fjärdedel innehåller bly, 2011-10-16
EU-förslag om förbud mot bly i smycken, 2011-10-16

Bild: SXC

Mer att läsa

En kommentar

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>