Sociala medier och depression hos unga vuxna: om att ge hopp och se nya vägar

Depression förutspås vara den ledande orsaken till sjukskrivning i västvärlden i framtiden. Ju oftare unga vuxna använder sociala medier, desto mer troligt är det att de drabbas av depression, enligt en amerikansk studie, vars författare anser att fynden skulle kunna hjälpa vården att tackla depression i denna grupp.

depression

Detta är den första större och nationellt representativa studien som undersökt kopplingarna mellan användandet av sociala medier och depression. Tidigare studier i ämnet har visat blandade resultat, varit begränsande i sina urval, och primärt fokuserade på specifika sociala medier. En av författarna skriver:

—Eftersom sociala medier har blivit en sådan integrerad del i mänsklig interaktion är det viktigt för kliniker som träffar unga vuxna att förstå balansen i att uppmuntra positiv internetanvändning, och avleda användning som kan vara potentiellt problematisk.

I studien deltog 1 787 vuxna mellan 19 och 32 år som fick svara på frågor om sin användning av sociala medier, och på enkäter som bedömde förekomst av depression. Frågorna berörde 11 olika plattformar för sociala medier: Facebook, YouTube, Twitter, Google Plus, Instagram, Snapchat, Reddit, Tumblr, Pinterest, Vine och LinkedIn.

I genomsnitt använde deltagarna sociala medier totalt 61 minuter per dag och besökte olika konton i sociala medier 30 gånger i veckan. Fler än en fjärdedel av deltagarna bedömdes ha höga indikationer för depression.

Det fanns kopplingar mellan användning av sociala medier och depression, oavsett om användningen mättes i total tid eller antal besök. Forskarna räknade då bort faktorer som skulle kunna bidra till depression, inklusive ålder, kön, etnicitet, relationsstatus, boendesituation, inkomst och utbildningsnivå. Man betonar att resultaten dock inte visar på orsak och verkan: det skulle kunna vara så att människor som redan är deprimerade vänder sig till sociala medier för att få tröst och stöd, även om forskarna uppger att exponering för sociala medier också kan orsaka depression. Till exempel:

  • Att ofta se väldigt förskönade inlägg av jämlikar i sociala medier tar fram känslor av avund och en missriktad tro att andra lever lyckligare, mer framgångsrika liv.
  • Att delta i mindre meningsfulla aktiviteter i sociala medier kan ge en känsla av att ha slösat tid, vilket kan påverka humöret negativt.
  • Användning av sociala medier skulle kunna ge upphov till ‘internetberoende’, ett föreslaget psykiatriskt tillstånd som förknippas med depression.
  • Att spendera mer tid på sociala medier kan öka risken för exponering för nätmobbning eller andra liknande negativa interaktioner, vilka kan orsaka depressiva känslor.

Forskarna uppmanar nu vårdgivare att fråga om sociala medier hos personer med depression, och vill att deras studie används som grund för folkhälsofrågor som berör plattformar för sociala medier. Det finns redan en del åtgärder, men det går att göra mer för att hjälpa människor som mår dåligt och använder dessa. Om någon till exempel söker på Tumblr efter hashtaggar som skulle kunna indikera psykisk ohälsa (t ex ”deprimerad”, ”självmord”, eller ”hopplös”) så kan de mötas med ett meddelande som visar att någon bryr sig, samt få länkar till sajter som kan hjälpa.

Studien: Liu yi Lin, Jaime E. Sidani, Ariel Shensa, Ana Radovic, Elizabeth Miller, Jason B. Colditz, Beth L. Hoffman, Leila M. Giles, Brian A. Primack. ASSOCIATION BETWEEN SOCIAL MEDIA USE AND DEPRESSION AMONG U.S. YOUNG ADULTS. Depression and Anxiety, 2016; DOI: 10.1002/da.22466

Bild: Pixabay

Mer att läsa

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>