Styrketräning kan hjälpa rökare bli rökfria

Styrketräning kan göra mer än bygga muskler – det kan också hjälpa rökare att sluta. En ny studie fann att manliga och kvinnliga rökare som gjorde ett 12-veckors styrketräningsprogram, som en del i behandlingen för att sluta röka, hade dubbelt så stor chans att lyckas med rökstoppet, jämfört med de som inte regelbundet lyfte vikter.

Motion har tidigare visats underlätta vid rökstopp och minskat besvär som beroendesymtom och viktuppgång, men de flesta av tidigare studier har fokuserat på kvinnor och konditionsträning. Denna nya studie, som publicerats i tidningen Nicotine & Tobacco Research, är den första som undersöker hur styrketräning fungerar som hjälp vid rökstopp.

Det var 25 manliga och kvinnliga rökare i åldrarna 18 till 65 år som deltog i studien. Dessa rökte minst fem cigaretter om dagen och hade gjort så det senaste året eller mer. Alla deltagare fick ett 15-20 minuter långt terapisamtal, samt nikotinplåster som räckte åtta veckor, innan de randomiserades till två grupper.

Gruppen som fick styrketräna gjorde detta i en timme, två gånger i veckan i tolv veckor. Det involverade tio olika rörelser med gradvis ökande vikt och intensitet var tredje vecka. Kontrollgruppen fick två gånger i veckan istället titta på en kort video som handlade om hälsa och välbefinnande.

När tolv veckor hade gått hade 16 % av rökarna i styrketräningsgruppen inte bara slutat röka utan också minskat i vikt och fettmassa. I kontrollgruppen hade 8 % av rökarna slutat röka, men ökat i vikt och fettmassa. Tre månader efter att studien avslutats var 15 % av deltagarna i styrketräningsgruppen fortfarande rökfria, jämfört med 8 % av deltagarna i kontrollgruppen.

Källa: J. T. Ciccolo, et al. Resistance Training as an Aid to Standard Smoking Cessation Treatment: A Pilot Study. Nicotine & Tobacco Research, 2011; 13 (8): 756 DOI:10.1093/ntr/ntr068

Bild: SXC

Mer att läsa

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>