Ätstörningsdrabbade är mindre medvetna om känslor

Personer med ätstörningar har en lägre medvetenhet om känslor, både sina egna och andras, än en jämförbar grupp av friska, visar en aktuell avhandling i psykologi vid Linköpings universitet. Våra känslor påverkar hur vi mår Affektmedvetenhet är ett etablerat begrepp

Läs artikeln

Bort med skitkänslor och in med sundkänslor!

Allt jag gör när det gäller hälsa, det gör jag med noga genomtänkt plan bakom. Jag är ju som ni redan märkt helt såld på träning och välbefinnande. Dock måste man veta var och hur man står för att det

Läs artikeln

Livskick krigar mot sjuka ideal och ätstörningar

”Mamma, när jag blir stor ska jag också äta mat som är bra för mig och träna så att min kropp är glad och stark.” Den där meningen satte sig som ett plåster på själen då mitt lilla barn sa

Läs artikeln

Pappans attityd påverkar ätbeteende hos unga

Ätstörningar och fetma ökar bland ungdomar och unga vuxna och har kommit att bli en viktig hälsofråga. Josefin Westerberg Jacobson, beteendevetare vid Uppsala universitet har skrivit en avhandling om risk- och skyddsfaktorer för utveckling av stört ätbeteende och bland annat

Läs artikeln