Forskare identifierar ”sista droppen” som kan leda till självmordstankar hos unga

Oro för exempelvis akne, relationer och skolarbete är faktorer som kan bidra till självmordstankar hos unga personer, enligt en ny studie från Storbritannien. Faktorerna kan inte ses som en direkt orsak till självmord, men de kan fungera som ”sista droppen”  – särskilt om de kombineras

Läs artikeln

6 sätt att hjälpa någon med depression

Nästan hälften av alla kvinnor och en fjärdedel av alla män i Sverige får någon gång i livet en depression som kan behöva behandlas. Det betyder att ännu fler av oss någon gång kommer att stöta på någon som är deprimerad,

Läs artikeln

Barnfetma som psykosocial risk

Barnfetma är ett växande problem i allt fler av världen länder och ses av många som ett allvarligt hot mot folkhälsan. Nu lyfter allt fler forskare fram de psykosociala riskerna en överviktig kropp kan innebära – redan för barn så unga

Läs artikeln

Sociala medier och depression hos unga vuxna: om att ge hopp och se nya vägar

Depression förutspås vara den ledande orsaken till sjukskrivning i västvärlden i framtiden. Ju oftare unga vuxna använder sociala medier, desto mer troligt är det att de drabbas av depression, enligt en amerikansk studie, vars författare anser att fynden skulle kunna

Läs artikeln