Att mobba tjocka människor för att ”motivera” till hälsa fungerar inte

Att mobba tjocka människor till hälsa är fortfarande något som försiggår – och accepteras – både i media och i samhället. Detta trots att forskning tydligt visar att viktdiskriminering leder till mer viktuppgång, andra hälsoproblem, lägre självkänsla och högre missnöje med livet

Läs artikeln

Överviktiga har lägre risk för dödlighet

En analys av nästan 100 studier som inkluderar 3 miljoner vuxna har funnit att personer som (enligt BMI) är överviktiga (25-29,9) har en lägre risk att dö i förtid, än de som är normalviktiga (18,5-24,9). Ett BMI över 35 är

Läs artikeln

Fetmaparadoxen: övervikt mer hälsosamt än normal- och undervikt

Människor kan vara överviktiga men hälsosamma och vältränade, utan att vara i risk för att utveckla hjärtsjukdom eller cancer mer än normalviktiga personer. Detta enligt den största studien någonsin som undersökt denna paradox. En del överviktiga människor är alltså metaboliskt

Läs artikeln

Hälsa och livslängd i ett socialt perspektiv

Att ha goda sociala relationer kan vara minst lika viktigt för livet som att sluta röka eller gå ner i vikt. En amerikansk studie visar att personer med starka sociala relationer har 50 % lägre risk att dö för tidigt

Läs artikeln