Rädda ditt äktenskap: Säg ”Tack!”

En ny studie visar vad det sunda förnuftet förmodligen vetat länge: den som känner sig uppskattad i en relation kommer att lägga ner mer tid och kraft för att få den att fungera. Forskare har nu kommit fram till att

Läs artikeln

Barn, mobbning och självmord: så kan vi hjälpa

Enligt forskare vid Karolinska Institutet är det 2,5 gånger vanligare med tidigare mobbing hos personer som tar sitt liv, jämfört med människor i allmänhet. Britta Alin Åkerman, professor och psykoterapeut på Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa, NASP, vid

Läs artikeln

Pressen att passa in får unga flickor att önska sig smalare

Vi lever i ett samhälle där smalhetsidealen ligger som ett tryck över människor och framförallt unga flickor. Många ifrågasätter sig själva och sina kroppar och vill vara smala, eller ”normala”. Hur kan man på bästa sätt förebygga utvecklandet av ätstörningar

Läs artikeln

Därför är en vegetarisk kost förebyggande mot cancer

Cancer är vår nutida mest allvarliga folksjukdom och drabbar var tredje svensk någon gång under sin livstid. De flesta överlever sin cancer idag då sjukvården har utvecklats och nya bättre behandlingsmetoder forskas fram kontinuerligt. Även om sjukvården blir allt bättre bör

Läs artikeln