Hur ska vi äta egentligen?

Varje år dyker det upp nya dieter som blir populära och följs slaviskt. Det ges ut hundratals böcker utifrån dessa dieter varje år. Vi får larm om att barnfetman ökar, samtidigt som Nordens största ätstörningsklinik har 37% fler patienter i år jämfört

Läs artikeln

Torbjörn Åkerstedt: ”Så gör du för att sova bättre”

Under höstmånaderna kanske vi sover lite mer, då mörkret får oss trötta och vi håller oss inne för både myskvällar och testunder. Men säkerligen finns också de som upplever sin sömn som sämre, och skulle vilja förbättra den. Symtom som

Läs artikeln

Stephan Rössner: Vem vann fettkriget?

Det pågår sannerligen ett fettkrig i Sverige, med Livsmedelsverket och deras kostexperter på ena sidan och förespråkarna för hög fett/låg kolhydrat-kost på andra sidan. På Umeå universitet gästföreläste idag Stephan Rössner, professor, Hälsoinriktad beteendemedicin och Överviktsenheten vid Karolinska universitetssjukhuset i

Läs artikeln

Elizabeth Gummesson – more than Good Enough!

Elizabeth Gummesson står redan på det boktorg som är i början av Allt för hälsan-mässan och jag agerar lite snabbt, för jag vet att det bara är några böcker kvar. Hon ser så snygg ut, framför allt så tindrar hennes ögon

Läs artikeln