Depression och trötthet minskar markant vid pensionering

Psykisk och fysisk trötthet minskar kraftigt när de drabbade pensioneras. Det gäller även för depressiva symtom. Det visar en ny studie från Stressforskningsinstitutet som idag publiceras i den ansedda medicinska tidskriften British Medical Journal, BMJ. Minskningen av trötthet var särskilt

Läs artikeln