Extremsportande chefer skapar nya ledarskapsideal

Allt fler chefer utövar idrott på mycket hög nivå. De sportiga toppcheferna kopplar dessutom aktivt sitt idrottsutövande till den egna chefsidentiteten. Och skapar ett ideal som också påverkar och ställer nya krav på medarbetarna i den organisation de leder, visar

Läs artikeln

Recension: Miss Representation – om kvinnans roll i media och medias roll i kvinnans liv

Vilka bilder av tjejer och kvinnor är representerade i media? Och hur påverkar dessa bilder samhället? I en tid då kvinnor i USA spenderar mer pengar på utseende än på utbildning, synar Jennifer Siebel Newsom dagens media och dess påverkan

Läs artikeln