Rörlighetsträning – för minskad skaderisk och ökad återhämtning

Vad tänker du på när du hör ordet rörlighetsträning? Själv brukade jag framförallt tänka på gamla människor som stod och gjorde tänjningsövningar på PRO:s tisdagsgympa. Numera lägger jag in något annat i begreppet och har insett att det handlar om

Läs artikeln

Stress och nackvärk vanligare hos kvinnor

En ny avhandling från Sahlgrenska akademin visar att nackvärk är vanligare hos kvinnor än bland män, oavsett yrkesgrupp eller ålder. Vidare har man funnit att stressade unga kvinnor utvecklar mer nacksmärta än stressade män i samma ålder. Kvinnorna upplever dessutom

Läs artikeln