Meditation och dess fördelar – Transcendental Meditation

Att meditera är ingenting nytt, människor har mediterat på ett eller annat sätt i tusentals år. Under de senaste årtionden har den västerländska vetenskapen –  på senare år neurovetenskapen – visat ett ökat intresse för meditationen och dess effekter. I

Läs artikeln

Recension: ”Med Tao i tankarna” av Marta Cullberg Weston

En aktuell bok för i år är Med Tao i tankarna av Marta Cullberg Weston (Natur&Kultur 2013). Det är en livsfilosofibok som tar avstamp i en gammal visdom, taoismen. Den är nära förknippad med naturen och författaren har själv en

Läs artikeln

”Varför meditera?” av Matthieu Ricard

Hur är det nu egentligen med meditation? Vad är det egentligen? Vi talar om det, om hur bra det är, men vet vi egentligen hur det hänger ihop? Att det är en metod att komma till ro är ett sätt

Läs artikeln

Meditera för välbefinnandets skull

Tack vare vår hjärna har vi kunnat utveckla avancerad teknik och fantastisk medicin som räddar miljontals liv varje år. Hjärnan hjälper oss att tänka kreativt, resonera och ta hänsyn till andra. Men trots detta kan den ställa till det för

Läs artikeln