Stress och nackvärk vanligare hos kvinnor

En ny avhandling från Sahlgrenska akademin visar att nackvärk är vanligare hos kvinnor än bland män, oavsett yrkesgrupp eller ålder. Vidare har man funnit att stressade unga kvinnor utvecklar mer nacksmärta än stressade män i samma ålder. Kvinnorna upplever dessutom

Läs artikeln