8 effektiva steg mot olycka

Vi får ofta höra vad som kan/ska/borde göra oss lyckliga. Det kan vara svårt att veta vilka av råden vi ska anamma, i jakten på det glada, goda livet. Kanske är det dags att se på saken från den andra

Läs artikeln

Har du blivit bortvald? Stärk självkänslan så här!

Människor är flockdjur; att accepteras av gruppen har i årtusenden varit avgörande för vår överlevnad. Vår hjärna har därför ett finkänsligt varningssystem för minsta tecken på avståndstagande: ett nej gör ont – både i privatliv och på jobbet. Men den

Läs artikeln