Äldre flickor ger yngre en sämre kroppsuppfattning

Ätstörningsproblematik och dåligt mående över den egna kroppen kryper allt längre ner i åldrarna. Det är lätt att vända en anklagande blick mot media och kändisar, som allt som oftast visar upp ett ensidigt – och för många ouppnåeligt –

Läs artikeln

Ideal som ideal – Om varför ”Strong is the new skinny” inte enbart bör hyllas

Ett vältränat ideal med stora muskler och uppenbar styrka har länge varit norm för män. Därför reagerade många kvinnor med glädje och lättnad när den “deffade” kroppen plötsligt också blev gångbar för dem: istället för att banta sig till det

Läs artikeln

Att vara unik är vackrare än något annat

Jag bråkar med mig själv och jag gillar det. Att snabbt kastas omkull i känslan av att inte duga när jag ser klädmodellens höftben så där benigt sticka ut vid byxlinningens början, smala axlar som håller upp blusen ”som nu

Läs artikeln