Myt: Att samtala om självmord väcker den björn som sover

Att öppet och ärligt samtala om självmord borde vara en av de mest vanliga saker vi kan göra i Sverige eftersom det är en av de vanligaste dödsorsakerna. Ändå kastas en stor skämsfilt över sällskapet så fort någon nämner ordet

Läs artikeln

Gör vikten mindre viktig – för förbättrad hälsa hos alla

Genom att arbeta bort det stigma som existerar kring övervikt hos allmänhet och sjukvårdspersonal kan välmående förbättras för en större grupp människor. Denna slutsats drar en ny studie av synsätt på vikt i relation till livstilsförändring och hälsoförbättring. Forskningen visar

Läs artikeln