Tankar kring åldrande påverkar minne och hörsel

Äldre personer som har stereotypa föreställningar om hur det är att vara gammal har sämre minne och hörsel än andra. En ny studie slår med detta resultat fast hur negativa tankar om den egna förmågan påverkar det faktiska välbefinnandet. I

Läs artikeln

Festliga hinderbanor för vuxna – Livskick testar Obstacle Course Race

Tänk dig att du är på ett tivoli för vuxna; en äventyrsvärld för barn över arton, där adrenalinkickar, gemenskap och rörelseglädje står i centrum. Ett evenemang som förenar traditionella motionsloppet med den nya vurmen för funktionell träning och spännande utmaningar.

Läs artikeln

Kulturspaning: Det lyckliga landet – om vad svenskar kan lära av danskar

Danmark har upprepade gånger återfunnits i toppen när de lyckligaste länderna i världen har rankats. Sverige är inte alltid så långt efter men placerar sig alltid lägre än sitt grannland. Efter att ha bott i ”det lyckliga landet” under några års

Läs artikeln

Oempatiska läkare kan försämra hälsan för patienterna

Du går till läkaren för att förbättra din hälsa, men bemöts du av oförstående, misstro eller bristande empati kan ditt mående istället försämras. En ny studie besvisar nu den känsla alla som fått en okänslig doktor burit på. Som patient går

Läs artikeln