Övervikt faktor för oupptäckt ätstörning

Den vanligaste uppfattningen är att en ätstörning handlar om en mager kvinnokropp, vilket ofta förstärks i media. Forskning visar dock att överviktiga och feta personer har en ökad risk för ätstörningar, detta utan att någon lägger märke till det –

Läs artikeln

Barn borde ha besöksförbud inom vuxenpsykiatrin

En ung kvinna iklädd vita vårdpersonalkläder vrider om nyckeln i låset och öppnar den stora glasade dörren. Vi kliver in och dörren låses bakom oss. Vi befinner oss just nu i ett utrymme mellan två låsta glasdörrar. Jag är tolv

Läs artikeln

Gör vikten mindre viktig – för förbättrad hälsa hos alla

Genom att arbeta bort det stigma som existerar kring övervikt hos allmänhet och sjukvårdspersonal kan välmående förbättras för en större grupp människor. Denna slutsats drar en ny studie av synsätt på vikt i relation till livstilsförändring och hälsoförbättring. Forskningen visar

Läs artikeln