”Jag skriver sånt jag själv har behövt höra” – en intervju med Cecilia Ekhem

Också här finns ett liv, finns det kraft till nästa kliv. Också nu finns ett val, vilja blicka bortom skal. De två meningarna ovan är en dikt av Cecilia Ekhem, känd på sociala media som ekhemmanet. Vi på Livskick har följt

Läs artikeln

Stress och nackvärk vanligare hos kvinnor

En ny avhandling från Sahlgrenska akademin visar att nackvärk är vanligare hos kvinnor än bland män, oavsett yrkesgrupp eller ålder. Vidare har man funnit att stressade unga kvinnor utvecklar mer nacksmärta än stressade män i samma ålder. Kvinnorna upplever dessutom

Läs artikeln