Tänk på hur du talar: 3 tips för lugnare samtal (och ett lugnare liv)

Kommunikation är en stor del av våra dagliga liv, vårt samhälle och av vår mänsklighet. En stor del tar idag formen av digital sådan, och vi kommunicerar med varandra på sociala media, i skrift – vilket också gör att vi ofta diskuterar hur vi uttrycker oss på nätet och vilken påverkan detta kan ha. Men när tänkte du senast på hur du uttrycker dig när du kommunicerar med någon i verkligheten? Även din röst och hur den används påverkar nämligen både dig själv och andra.

tala lugnare tips

Oavsett hur ditt liv ser ut och hur du helst interagerar med andra människor finns onekligen alltid ett visst inslag av faktiska samtal i din vardag. Och de är viktiga både för hur du själv och andra mår i stunden – kanske till och med resten av dagen. Hur snabbt du talar, hur du andas och vilka ord du väljer avgör hur andra ser på dig, vilka känslor du själv får av samtalet, och hur du påverkar dem som lyssnar. Tänk därför på att:

1. Tala långsamt

När vi är stressade, upprörda eller panikslagna, har vi en tendens att tala snabbare, med en högre tonart. Det här beteendet har sitt ursprung i ”fly eller slåss”-mekanismen; känner vi oss pressade att få fram vår poäng vill vi göra det direkt, och i en skrikigare ton. En perfekt impuls om det brinner och vi måste uppmärksamma andra på livsfara – men i mindre panikartade situationer låter det bara som att du tappat kontrollen. Om du istället anstränger dig för att tala långsamt, med en djupare röst, så framstår du automatiskt som mer trovärdig: både inför den som lyssnar och inför ditt eget nervsystem. För att lyckas är det bra att starta med andningen; andas långsammare, så kommer ditt tal att följa med. Både du och den du talar med kommer att känna sig lugnare, och förutsättningarna för ett givande samtal ökar markant.

2. Lyssna mer, tala mindre

Om en konversation bara består av personer som står och väntar på att få säga sitt, finns inte utrymme för någon att bli lyssnad till. Om vi bara väntar på att få tala själva, avfärdar vi det den andra människan talar om som något vi redan förstått eller som vi tycker är oviktigt. Och så vill få bli behandlade! Låt därför andra tala, medan du lyssnar och anstränger dig för att ta in deras tankar och känslor. Förhoppningsvis bemöts du på detta sätt med samma respekt när du vill framföra din poäng.

3. Stå emot viljan att erbjuda en lösning

Medan vi lyssnar är det lätt att låta tankarna vandra iväg till en lösning på det den andre personen talar om – speciellt för dem av oss som gillar att ta kontroll och leda andra. Men fråga dig själv; när du pratar om ett problem eller beskriver en besvärlig situation – hur ofta vill du egentligen ha en annan åsikt kring det du talar om? Visst, ibland händer det – och då kan vi fråga rakt ut ”Vad tycker du?” – men oftast vill vi bara bli hörda, och få lite empati och förståelse.

Källa: Healthista.com

Mer att läsa

En kommentar

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>