Tankar kring åldrande påverkar minne och hörsel

Äldre personer som har stereotypa föreställningar om hur det är att vara gammal har sämre minne och hörsel än andra. En ny studie slår med detta resultat fast hur negativa tankar om den egna förmågan påverkar det faktiska välbefinnandet.bli äldre fördomar föreställningar

I en undersökning av ca 300 personer mellan 56 och 96 tittade psykologiforskare på de tre faktorerna: allmänna uppfattningar kring åldrande, självförtroende relaterat till att minnas och höra saker, samt den faktiska förmågan att minnas och höra saker. Detta är första gången samma grupp studerades gällande samtliga variabler.

Resultatet visade att de som hade en negativ syn på åldrande och trodde att de hade svårt att minnas/höra saker, också faktiskt presterade sämre i studiens tester. Forskarna påpekar att korrelationen mellan pessimistisk inställning och individers självförtroende och faktiskt prestation är stark, men att detta givetvis inte betyder att alla som t.ex. hör sämre har en negativ syn på sitt åldrande.

Studieledarna anser på grund av resultatet att äldre människors perception av funktioner och åldrande måste tas i beaktning när man bedömer deras allmänna hälsa. Till exempel tycker de att äldre personer borde få lära sig hur de själva kan påverka sitt åldrande – men också utbilda dem kring i hur felaktiga vissa stereotyper kan vara.

—Människors känsla inför att bli äldre påverkar deras kognitiva och sensoriska funktioner, säger en av forskarna. —Denna känsla är ofta grundade i stereotypa föreställningar kring att bli gammal, samt dömande kommentarer från personer i ens närhet.

Studien visar alltså det vi egentligen vetat länge här på Livskick: fördomar kring någon leder sällan till något gott, och ett sänkt självförtroende och en låg självkänsla kan ha faktiska fysiska nackdelar.

Sluta döma både dig själv och andra utifrån felaktiga föreställningar, helt enkelt!

Källa: University of Toronto

Studien: Alison L. Chasteen, M. Kathleen Pichora-Fuller, Kate Dupuis, Sherri Smith, Gurjit Singh. Do Negative Views of Aging Influence Memory and Auditory Performance Through Self-Perceived Abilities? Psychology and Aging, 2015; DOI: 10.1037/a0039723

Bild: Pixabay

Mer att läsa

En kommentar

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>