Teknik för hälsosamma val (men ohälsosamma tankar…?)

Teknikutvecklingen går stadigt framåt, vid sidan av en växande fitnesstrend – och allt oftare samverkar dessa tu. Bärbar teknik för att registrera och motivera till hälsosamma val är numera en vardaglig förteelse för många, och för de flesta kan den innebära sundare vanor, rent praktiskt. Men goda val innebär inte alltid goda tankar.

bärbar teknik hälsa

Mobilappar som registrerar träningspass, avancerade stegräknare, kostregistreringsprogram på datorn, kläder som mäter olika hälsovärden, inplanterade microchips som avgör medicindos för dagen – teknikens under revolutionerar sakta men säkert hälsobranschen, både för läkaren på vårdcentralen och för den fitnessintresserade gymbesökaren. Eller bara för dig som vill ha en hjälpande hand i vardagens hälsoval.

Hälsosamma val med hjälp av bärbar teknik

I en studie av kvinnor som bar en så kallad ”smart klocka” (vilken registrerar t.ex. rörelse och matintag) såg man att tekniken påverkade beslut i vardagen i stor utsträckning. Nästan samtliga som använde fitnessarmbandet valde att utföra fler träningspass per vecka, och tog oftare den längsta vägen när de skulle gå någonstans, med ”bättre” siffror i statistiken som motivation. Det gick också att se hur matvalen påverkades, där kvinnorna registrerade mer hälsosam mat (som frukt och grönt, och mindre färdigmat) än innan de använde tekniken.

I en tid när många av oss rör oss för lite i vardagen (och de där extra promenaderna kan faktiskt räcka för en hälsoeffekt!) och få får i sig tillräckligt med grönsaker kan allt detta ses som positivt för den allmänna hälsan. Dessutom såg man i studien hur de som använde tekniken tyckte det var kul, och kände sig motiverade att göra hälsosamma val. Flera av kvinnorna som deltog såg armbandet som en ”kompis” som hjälpte dem att nå hälsomål, och ”hejade” på dem under tiden. Så är det motivationen som står i vägen för sunda levnadsvanor kan tekniken alltså underlätta.

Ohälsosamma tankar som en effekt av bärbar teknik

Samtidigt som valen kan bli objektivt bättre och motivationen till synes högre av att bära fitnessrelaterad teknik är det dock viktigt att lyfta potentiella baksidor av utvecklingen. I samma studie som visade positiva utsagor erkände kvinnorna till att börja med att de efter ett tag med tekniken vid sin sida kände sig ”nakna” utan sin smarta klocka. De uttryckte också hur träningspass eller promenader kändes meningslösa om de glömt att sätta på sig armbandet som registrerade dem.

Motivationen verkar med andra ord ha varit väldigt begränsad. Och än värre så berättade många i undersökningen hur de kände sig psykiskt pressade att uppnå sina tränings- och kostmål när de använde tekniken. Flera kände också att armbandet styrde hela deras vardag, och dessutom ofta gav dem dåligt samvete.

Press, stress och en känsla av att vara kontrollerad utifrån kan knappast anses som hälsosamt. Och dåligt samvete är aldrig hälsa.

Ny teknik: nya utmaningar

Ny teknik har alltid inneburit förändringar i vårt sätt att leva. Många gånger har den förenklat vår vardag och förbättrat våra levnadschanser. Men varje gång ny teknik slår igenom kommer den också med nackdelar, från industrialismens miljöförstöring till internet-erans näthat. En svårighet i det hela är att när något är nytt och fint, kan det vara svårt att förutspå det fula som kommer på köpet. Det blir helt enkelt en utmaning att inte låta det gå för långt, eller åt fel håll.

Vet du med dig att du tycker teknik är kul, utan att ta den på för stort allvar, och du aldrig känt dig pressad eller styrd av någon ny gadget – testa gärna om du kan ge din hälsa en boost med bärbara ”leksaker”.

Vet du istället med dig att du lätt stressar upp dig över siffror, har ett lite för stort kontrollbehov för ditt eget välmående, eller att du lätt dras med och överpresterar, på bekostnad av din fysiska eller psykiska hälsa? Tja, då bör du förmodligen vara försiktig med den nya tekniken.

Läs också: Appar som skapar goda vanor

Mer att läsa

En kommentar

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>