Tidig terapi mot ångest minskar risken för självmord

Det är sedan tidigare känt att obehandlad ångest i barndomen eller under tonåren är kopplat till psykisk ohälsa senare i livet. Nu har forskare också kunnat visa att barn och unga som inte fått fullgod vård för sina besvär löper större risk att försöka, planera eller begå självmord längre fram. Evidensbaserad vård tidigt är därmed av stor vikt för att minska självmorden.

angest

En av de forskningsmässigt mest underbyggda metoderna för att behandla ångest hos unga är kognitiv beteendeterapi (KBT). En ny studie har följt en grupp barn och tonåringar som genomgått KBT-vård för olika typer av ångest. Man delade in deltagarna i olika grupper utifrån hur de svarat på KBT:n: de som 16 veckor efter programmet ansågs fria från ångest bedömdes som framgångsrikt behandlade, medan övriga inte ansågs fullgott vårdade.

7-19 år efter avslutad vård följde man upp individerna och fann en stark koppling mellan obehandlad ångest och förekomsten av suicidtankar. Av dem som i undersökningen rapporterade att de tänkt på eller planerat självmord under det senaste året ingick samtliga i gruppen som bedömts icke-behandlade.

Detta är den längsta studie som gjorts på tidig ångest kopplat till senare suicidrisk och visar alltså att det är viktigt att följa upp ångestsymptom, speciellt hos individer som genomgått behandling men inte blivit fria från sina besvär. Den visar också hur starkt försvar tidig vård utgör mot framtida självmord.

Källa: Perelmann School of Medicine

Bild: Pixabay

Mer att läsa

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>