Tillämpning av Vikingalagen för att stärka självkänslan – del 1

Jag har upplevt problem med min självkänsla, och jag har haft svårt att se mitt eget värde utan att för den sakens skull behöva prestera. Som en del i att stärka självkänslan fick jag rådet av en vän att lära mig Vikingalagen utantill och upprepa den högt till min egen spegelbild, under två veckors tid. Jag kommer att dela med mig av mina tankar utifrån mina upplevelser kring Vikingalagens punkter, i flera delar.

vikingalagen

Vikingalagen skrevs av Lars-Eric Uneståhl som en motvikt till den mer kända Jantelagen. Den innehåller tio punkter och lyder som följer:

1. Tillvarons största gåva är jag själv.
2. Alla människor kan lära sig något av mig.
3. Mina tankar är mer komplicerade än alla datamaskiner.
4. Mina känslor är lika viktiga som andra människors känslor.
5. Det jag säger är värt att lyssna på.
6. Det jag gör är värt att uppmärksammas.
7. Jag respekterar mig själv och finner att andra gör det också.
8. Jag skrattar åt mig själv med ömhet och värme.
9. Jag har full rätt att må bra på alla sätt.
10. Jag är unik, det finns bara en som jag.

1. Tillvarons största gåva är jag själv

Det är jag som ska bestämma mig för hur jag vill leva mitt liv. Och det är bara jag som kan förändra, det sätt på vilket jag faktiskt sen lever. Mitt handlande ska styras av mina tankar, för det är jag själv som känner mig bäst och jag har en vilja starkare än många andra jag känner. Det vackraste jag har, är just mitt eget Jag. Det skapas och formas, dagligen, tack vare de egenskaper jag besitter och de val jag gör. Mina egenskaper, såsom min vilja och mitt mod har fört mig in på nya stigar, nya frön sås dagligen.

Låt oss stanna upp och tänka. Ta oss vidare från mig, till dig. Hade du varit någon annan än just Du, ja då hade du aldrig mött de människor du omger dig med. Och hade du mött dem, så hade ni kanske aldrig fått kontakt, för du hade kanske haft egenskaper de gallrat bort. Så var tacksam för ditt Jag, det Jag du känner, för det är det som gett dig nya bekantskaper och vänner.

Sig själv kan en liksom aldrig bli av med. Och det är bra, för hur ensamt det än kan kännas ibland, har en alltid sig själv. Att fråga, att luta sig mot. Ens Jag svarar alltid. Ibland skapas diskussion, argumentation. Och det är bra, det också. Det behövs ofta lite bollande fram och tillbaka, för att nå resultat. Eller åtminstone konsensus. Och om inte jag tror på mig, och du på dig, vem ska göra det då?

2. Alla människor kan lära sig något av mig

Att lära är en process och det handlar sällan om katederpedagogik när vi människor lär (av) varandra. Tvärtom, lärande sker dagligen och i alla sammanhang. Vi visar och vi ser. Vi iakttar på håll, kopierar, testar och lyckas, var och en på vårt sätt. Vi ställer frågor och vi besvarar dem. Vi lär, och lär ut, omedvetet, när vi delger varandra våra livshistorier, dråpliga minnen och erfarenheter.

Vi, både du och jag, sitter inne på kunskap; livskunskap, sakkunskap och galna idéer. Du har en massa att delge den, som är beredd att ta emot.

3. Mina tankar är mer komplicerade än alla datamaskiner

Det finns egentligen en ganska enkel förklaring till hur det kan komma sig, att våra tankar är så mycket mer komplicerade än alla datorer i världen.

Känslor.

En dator styrs inte av känslor. Den styrs av data. Data, som någon programmerat den med. Datorn i sig kan utföra komplicerade uträkningar; den kan komma på att π innehåller minst två biljoner, femhundrasjuttiosex miljarder, niohundraåttio miljoner, trehundrasjuttiosjutusen, femhundratjugofyra decimaler. Men det är bara avancerat. Inte komplicerat. Och den kan det, för att en människa, fylld till brädden med känslor, har sagt åt den att det är vad den ska göra.

När vi människor tar till oss information, tar det långt tid att bearbeta den, för vi styrs av tankar, som i sin tur styrs av känsloliv, erfarenheter och minnen.

En dators minne är förutbestämt. Våra minnen lagrar, lagrar och lagrar. Så många terabyte kan ingen dator i världen lagra. En dator kan inte, på eget initiativ, ångra sig. Våra tankar kan vi älta, omvärdera och modifiera, tusen gånger om.

Det handlar om känslor. Känsloliv, erfarenheter och värderingar. Omvärderingar. Ältande, modellering. Vi kan tänka nyanserat. Det kan inte en dator. För en dator finns rätt och fel. Våra tankar upptas av så mycket mer än så. De är så mycket större än bara rätt och fel.

Se del 2 och del 3 för nästkommande punkter.

Av Maria Lekare

Bild: Pixabay

Mer att läsa

2 kommentarer

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>