Twitter kan hjälpa dig att sluta röka

Sociala media beskylls – med rätta – för mycket negativ påverkan på både vårt psykiska och fysiska välmående. Men tekniken kan också användas till positiva livstilsförändringar – som att sluta röka. En ny studie visar att ett rökstopp underlättas med hjälp av Twitter – i alla fall så länge professionella råd ingår.

twitter

Twitter – det sociala forumet och ”mikrobloggen” där du kan kommunicera och interagera med andra via max 140 tecken åt gången – kan användas för att sprida nyheter, skämta och diskutera intressanta ämnen. Nu har forskarna också testat appens möjlighet att utgöra en stöd- och motivationsfunktion, med goda resultat.

En studie satte samman två grupper av rökare i en stängd grupp på Twitter, där de fick kommunicera i 100 dagar. I den första gruppen man testade slutade knappt hälften att röka under periodens gång. I nästa grupp valde forskarna därför att lägga till automatiska meddelanden från utbildade terapeuter, utöver den interna kommunikationen. Två gånger om dagen fick deltagarna denna typ av automatiska meddelanden, sedan var det fritt fram att diskutera sinsemellan. De automatiska meddelanden visade sig motivera testpersonerna att prata mer med varandra, vilket också ledde till att fler lyckades sluta med cigaretterna; 75% av deltagarna blev rökfria.

En av forskarna bakom studien menar att Twitter-miljön utgör en bra grund, speciellt för den som röker av sociala orsaker:

—Twitter skapar en slags ”fest-dynamik” bland människor. Detta är särskilt viktigt för feströkare och andra som röker av sociala skäl. Dessutom gjorde gruppdynamiken att naturliga ledare uppstod bland personerna, vilket underlättade konversationerna. Ledarna spelade en viktig roll för att hålla igång de andras motivation, säger professor Connie Pechmann.

När det kommer till typen av meddelande kunde vissa kopplas mer positivt till ett rökstopp: personer som delade med sig av ett stoppdatum, berättade om hur de använde nikotinplåster, öppnade sig kring hur de stött på – och överkommit – olika hinder på vägen, erkände hur de belönat sig själva när de varit duktiga och som visade självkänsla, självförtroende och stolthet inför sin förändring, hade större chanser att förbli rökfria efter experimentet.

Studien visar att stödfunktionen, möjligheten till råd och – faktiskt – rätten att få skryta om hur man lyckas, är saker som gör sociala media till en lovande plattform för självhjälpsgrupper. Att Twitter står ut i sin potential tror forskarna beror på dess snabbhet och möjlighet till direktinteraktion. Forskningen framhåller dock att en guide i form av en expert på området, via automatiska meddelande, är viktigt för framgång.

Källa: University of California

Mer att läsa

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>