Undervikt är ett större hot mot hälsan än fetma

En ny kanadensisk studie tittade igenom tidigare forskning om relationen mellan vikt och risken att dö för tidigt. Man fann att undervikt är kopplat till en ännu högre risk för dödsfall än fetma. Dessutom anser författarna till studien att BMI-måttet måste bytas ut, för att undvika både fetma- och underviktsproblematiken.

undervikt, fetma, näringsbrist, svält, överträning, träna för mycket, hälsosam, ohälsosam, hälsa, BMI, mått, vikt,

Att vara underviktig (BMI under 18,5) innebar 1,8 gånger högre risk att dö av vilken orsak som helst, jämfört med dem som låg inom normalzonen för BMI. Som sagt var denna siffra högre än för de personer med ett BMI som klassas som fetma (BMI över 30). För personer med ett BMI mellan 30 och 35 var risken att dö för tidigt 1,2 gånger högre jämfört med personer med normalt BMI. Ett BMI på mer än 35 (extrem fetma) innebar en 1,3 gånger högre risk.

Analysen inkluderade bara studier som hade följt deltagarna under minst fem år, för att kunna utesluta personer som var underviktiga som en konsekvens av sjukdom.

Författarna till studien anger att vanliga orsaker till undervikt kan vara undernäring, användning av droger eller alkohol, låg inkomst, rökning, mental sjukdom eller att man inte tar hand om sig själv.

Joel Ray, huvudförfattare, säger:

— BMI reflekterar inte bara på kroppsfett, utan också muskelmassa. Om vi vill fortsätta använda BMI-måttet inom vården måste vi förstå att en stadig och hälsosam individ är någon som har en hyfsad mängd kroppsfett, och tillräckligt med ben- och muskelmassa.

Han menar att om vi ska försöka lösa fetmaproblemet, så kanske vi måste ersätta BMI-måttet med ett bättre mätredskap, till exempel att mäta midjan istället för att använda vågen. Han säger också att vi behöver undvika att skapa en epidemi med underviktiga människor som egentligen hade en bra vikt från början.

För att förtydliga det: eftersom BMI inte fungerar om man är vältränad och har mycket muskler vilseleds människor till att tro att de är tjocka och ohälsosamma, trots att de inte är det. De normer vi omges av i samhället säger också till oss att vi är tjocka och ohälsosamma om vi inte visar upp så lite kroppsfett som möjligt, vilket gör att många går ner mycket i vikt för att ”bli hälsosamma”. Leder detta till undervikt, leder det också till högre risk för att dö för tidigt. Notera att det handlar om personer som är underviktiga för att de på ett eller annat sätt inte tar hand om sin kropp – inte om man är naturligt smal. Att inte ta hand om sin kropp handlar lika mycket om att svälta den och träna för mycket.

Källa: Pressmeddelande

Studien: J-shapedness: an often missed, often miscalculated relation: the example of weight and mortality, Sissi Cao, et al., J Epidemiol Community Health, DOI: 10.1136/jech-2013-203439, published online 28 March 2014, Abstract.

Läs gärna också: Fokusera inte på BMI

Bild: SXC

Mer att läsa

En kommentar

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>