Underviktiga gymnasietjejer mer nöjda med sina kroppar

Det finns ett komplicerat samband mellan ungas kroppsuppfattning och fetma. Svenska gymnasietjejer är generellt sett mindre nöjda med sina kroppar än jämnåriga killar och bara bland underviktiga är kroppsuppfattningen lika positiv mellan könen. Det visar en studie på 5 000 gymnasieelever i Göteborg som genomförts vid Sahlgrenska akademin.

tonaring

Syftet med studien var att studera könsskillnader när det gäller kroppsuppfattning samt hur vikten påverkar den egna kroppsuppfattningen. Man såg att tjejer som hade undervikt eller normalvikt var de som var mest nöjda.

— Tjejer som hade övervikt och fetma blir rejält missnöjda med sin kroppsbild jämfört med under- eller normalviktiga tjejer. Det kroppsideal som idag råder för tjejer är just att vara smal, det är det som jämställs med att vara vacker. Det innebär att när dessa tjejer jämför sig med idealbilden är det ganska lätt att bli missnöjd med sin kropp, säger doktoranden Ebba Brann som analyserar studien vid Sahlgrenska akademin.

Bland killar var resultaten annorlunda: de som var mest nöjda med sin kropp var de med normalvikt och övervikt.

— Killarna verkar ha en mer tolerant inställning vad gäller kroppsuppfattning och blir inte lika missnöjda som tjejerna, säger Ebba Brann.

Killarna kunde även vara mycket nöjda med sin kropp även då de hade fetma, däremot var tjejerna mycket missnöjda vid både övervikt och fetma. Omkring var sjätte elev som ingick i studien hade övervikt eller fetma. Men antalet kan enligt Ebba Brann vara lite för lågt: många av de som valde att inte medverka kan ha avstått just på grund övervikt eller fetma.

Medelvärdet för samtliga ungdomar i studien visade att killar generellt sett har en mer positiv kroppsuppfattning än tjejer.

Resultaten är enligt Ebba Brann viktiga för att kunna formulera ett hälsobudskap som unga kan ta till sig.

— Om vi ska kunna inspirera unga till en sundare livsstil och ge rätt motivation, måste vi veta hur ungas kroppsuppfattning relaterar till vikten. Detta var en första kartläggning, nu kommer vi gå vidare och titta på hur kroppsuppfattning kopplar till ungdomarnas upplevda livskvalité, säger Ebba Brann.

Källa: Sahlgrenska akademin

Bild: Pixabay

Mer att läsa

2 kommentarer

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>