Unga bör låta bli vågen

En personvåg kan berätta för dig vilken kroppsmassa du har vid ett visst tillfälle – men tyvärr blir vägning ofta mer komplicerat än så. Nu har forskare i USA kommit fram till att tonåringar och unga vuxna som regelbundet väger sig själva riskerar en rad negativa konsekvenser.

våg väga sig

Vår kroppsvikt har givetvis viss, på olika sätt, korrelation med vår fysiska hälsa (även om detta värde ofta överdrivs!). Ibland kan det finnas poänger med att väga sig själv, som ett led i att hålla kontroll över en hälsosam vikt*. Men en ny studie, på nästan 2000 amerikaner, visar att detta inte gäller för unga personer – där överväger riskerna för välmåendet nämligen den eventuellt positiva effekten av att ha koll på sin vikt.

De deltagare i forskningsprojektet som rapporterade att de ofta vägde sig själva uppvisade signifikant förhöjda nivåer av depression, negativ kroppsuppfattning och låg självkänsla.

—Övervikt hos barn och unga är ett stort folkhälsoproblem, konstaterar studiens huvudförfattare, men fortsätter:
—Missnöje med den egna kroppen är dock en faktor som kan leda till ätstörningar.

Eftersom studien så tydligt visade hur unga, främst kvinnor i detta fall, som vägde sig ofta också betydligt oftare drabbades av negativa psykologiska konsekvenser anser forskarna att detta måste tas i beaktning inom vården:

—Läkare bör ställa frågor kring vägning till sina tonåriga patienter, för att hålla uppsikt över eventuella förändringar i beteende och mående. Även program utformade för att motverka övervikt hos barn och unga bör vara medvetna om hur vägning kan påverka deltagarna negativt, när det kommer till den psykiska hälsan.

*Vad som anses vara just en hälsosam vikt är omdiskuterat, kom ihåg det!

Studie: Carly R. Pacanowski, Katie A. Loth, Peter J. Hannan, Jennifer A. Linde, Dianne R. Neumark-Sztainer. Self-Weighing Throughout Adolescence and Young Adulthood: Implications for Well-Being. Journal of Nutrition Education and Behavior

Läs också:

Mer att läsa

2 kommentarer

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>