Ungas sexuella beteenden: Skyll inte (bara) på media!

Sexuella beteenden och värderingar hos ungdomar är ett ständigt aktuellt ämne, tyvärr ofta ur ett negativt perspektiv. Kränkningar – i vissa fall rena lagbrott – och destruktiva ageranden är det vi oftast diskuterar när det kommer till unga och sex. En vanlig syndabock i sammanhanget är medias sexualisering av samhället, med bilder och beskrivningar som inte alltid går ut på respektfull eller hälsosam sexualitet. En ny studie visar dock att medias påverkan kan vara svagare än vad vi tror.

unga

Både föräldrar och olika typer av makthavare oroar sig ofta för hur medias bild av sex kan ha en negativ inverkan för hur unga tänker kring och har sex. Man har dock tidigare inte haft någon entydig forskning som backar upp denna åsikt. Därför har forskare i USA nu gjort en metaanalys av 22 tidigare studier som handlar om medias påverkan på tonåringars sexuella beteenden. Studierna har tittat på utfall som tonårsgraviditeter, farliga sexuella beteenden och hur det ser ut när unga blir av med oskulden. Totalt sett har studierna inkluderat över 22 000 deltagare, alla under 18 år.

Kanske något förvånande fann man endast ett väldigt svagt samband mellan vilken typ av media tonåringarna tog del av och hur de agerade när det kom till sex. Forskarna påpekar att media visserligen fortfarande kan ha en inverkan på de ungas värderingar kring sex, men att dessa inte översätts i faktiska beteenden. Här kan det också nämnas att trots att tillgången till sex i media ständigt ökar, så har åldern för att ha sex första gången ökat, och tonårsgraviditeter är på en historisk låg nivå i USA.

—Bevisen för en länk mellan media och sexuellt beteenden är minimala, säger studiens huvudförfattare, som tror att föräldrar och vänner spelar en större roll för hur tonåringars moraliska tankar kring sexualitet utvecklas.

Att tänka på är dock att alla unga inte har ett nätverk av föräldrar och vänner. De unga som saknar sociala sammanhang får sitt största – ibland enda – intryck av sexualitet via media.

Analysen tyder alltså på att om vi ständigt skyller på media, riskerar det att distrahera oss från andra, mer verkningsfulla medel för att skapa en sund sexualitet hos befolkningen. Studiens författare har en rad förslag på sådana medel:

  • Föräldrar bör uppmuntras att diskutera sex och sexualitet med sina tonåriga barn
  • Sexualkunskapen i skolsystemet bör ses över och utvecklas
  • Sociala sammanhang där unga rör sig bör undersökas för att se hur de bäst kan bidra till att sex blir något säkert och sunt

—Det uppmuntrande med våra slutsatser är att media förmodligen inte kan förstöra goda insatser från föräldrar och andra delar av samhället, säger rapportens ansvarige.

Studien: Christopher J. Ferguson, Rune K. L. Nielsen, Patrick M. Markey. Does Sexy Media Promote Teen Sex? A Meta-Analytic and Methodological Review. Psychiatric Quarterly, 2016

Bild: Pixabay

Mer att läsa

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>