Vad behövs för att anställda ska må bra på jobbet?

Ska jag berätta på jobbintervjun om min psykiska ohälsa? Har arbetsplatser resurser för att hantera den ofta dolda sjukdomen? Finns det policys? Vems är ansvaret? Vad kan man som chef eller kollega göra? Livskick lyssnar till ett av Hjärnkolls seminarier under Allt för hälsan 2014.

hjarnkoll

Båda böckerna finns att beställa på Hjärnkolls hemsida

Hjärnkoll är en nationell kampanj som vill öka förståelsen för psykisk ohälsa. Den har funnits sedan några år tillbaka och målet är att rättigheter och möjligheter ska vara desamma för personer med psykisk ohälsa som för andra. De har 340 utbildade ambassadörer, en av dem är Selena Cortes.

Att psykisk ohälsa är stigmatiserad beror på flera saker, men Selena nämner bland annat dessa: okunskap, fördomar och diskriminering. Selena berättar om sin egen erfarenhet av att bli utmattad, där hon var på en arbetsplats som inte alls hade någon beredskap. Hon jämförde det med de rigorösa säkerhetsföreskrifter som finns på byggarbetsplatser när det gäller olyckor, men att samma försiktighet inte finns när det gäller människors själsliga och psykiska lidanden. Hon menar också på att man inte är ”jättekaxig som sjuk” och därför blir det extra viktigt att arbetsgivare har både kunskap och engagemang för att det ska hålla i längden. För att ha sjuka medarbetare kostar. Mycket. Dessutom kostar tiden innan man blir sjuk mest, eftersom medarbetarens kapacitet försämras gradvis. Och den psykiska ohälsan ökar med epidemiska mått, berättar Selena.

Det finns alltså mycket att vinna på med arbetsplatser som är beredda och har rätt kunskaper. Ansvarsfrågan går förstås att diskutera, men där ett gemensamt arbete ger en bra grund att stå på. För den enskilde individen kan det handla om att känna till sina egna styrkor och svagheter, medan chefen kan ställa rätt frågor kring vad man kan göra för att underlätta.

Några hälsofrämjande åtgärder (tips ur ”Så gör du som chef” producerat av Hjärnkoll – beställ här):

 • humor, arbetsglädje och trivsel
 • att få utvecklas på jobbet
 • att kunna påverka sin arbetssituation
 • friskvård
 • hinna göra sitt arbete
 • fungerande och tydlig organisation
 • tillåtande atmosfär och rakt och öppet klimat

Några risker med psykisk ohälsa:

 • arbetsbortfall och sjukskrivningar
 • fibromyalgi
 • ökad risk för cancer
 • IBS
 • Plötslig död
 • För tidig död
 • Suicid

Mer att läsa

En kommentar

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>