Vad en mamma behöver för att orka

Mamman – madonnan, myten, matyren, marodören… I både forskning, populärkultur och bloggosfär diskuteras moderskapet ofta utifrån vad mamman gör/inte gör eller borde göra/inte göra – och vilka effekter hennes agerande får för barnens hälsa och välmående. Nu kommer äntligen en vetenskaplig rapport som istället tittar på vad mammor behöver för att göra (eller inte göra) allt det där hon ”borde”.

mamma-moderskap

Det är två forskare i Arizona som har studerat vilka faktorer som gör att mammor orkar med i sin vardag och mår psykisk bra. Fyra (delvis överlappande) saker utmärker sig:

Villkorslös acceptans från närstående
Att känna sig sedd och älskad för den en verkligen är (inte bara som mamma) är en stark friskfaktor och gör att mammor orkar ge av sig själva för att uppfylla sina barns behov.

Att känna sig behövd – och vid behov själv få stöd
Mammor vill känna sig behövda och känna att det de gör har en mening. För att orka behövs dock också vetskapen om att när stressen slår till, så finns det någon annan där som kan stötta och uppfylla mammans behov.

Autentiska relationer
Äktenskap som sådant visade ingen signifikans i studien, däremot mår mammor som är nöjda med sin kärleksrelation bättre och orkar mer.

Goda vänskapsrelationer
Andra relationer än den med en partner visade lika starka samband med ett välmående moderskap. Att ha nära vänner, och vara nöjd med sitt sociala liv gör att mammor mår bra.

Forskarna menar att deras resultat är uppmuntrande, då de visar den starka förebyggande makten som relationer har för att kvinnor ska orka med alla moderskapets utmaningar – vilket i sin tur gör att barn kan få bättre stöd från denna viktiga person i deras liv.

 

Notera: Denna forskning är amerikansk, och kanske något mer könsstereotyp än vad vi i Sverige är vana vid. Forskarna säger visserligen att de valt mödrar för att de ”oftast är den primära föräldern”, men vi på Livskick vill påpeka att pappor och faderskap är minst lika viktigt – och att män förmodligen behöver samma sociala och emotionella stöd i sin roll!

Källa: Arizona State University

Bild: Pixabay

Mer att läsa

En kommentar

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>