Våga visa dina känslor – även inför barnen

Strävar du efter att alltid ha kontroll över dina känslor inför andra? Försöker du i relation till dina barn agera ”vuxet” och inte låta dig dras med i vardagens känslovågor? Det kan vara läge att tänka om, visar forskningen.
känslor förälder
Att känna saker är en del av att vara människa. Både positiva och negativa känslor sköljer över oss dagligen, i olika stark grad. Samtidigt lever vi i ett samhälle där vi förväntas ta olika roller, som inte alltid går att kombinera med tydliga uttryck för våra känslor. På jobbet ska du agera proffesionellt, bland vänner ska du vara glad och social, och som förälder ska du vara ”den vuxna” (med andra ord: lugn och sansad).

Men att ignorera, dölja och förtrycka sina känslor tar på krafterna. Forskning visar att när vi försöker förtränga vad vi känner, så kostar detta på våra övriga känslomässiga resurser. Effekten kan därför bli att vi blir disträa, ointresserade av personer omkring oss och till och med avvisande – något som i relationen förälder-barn kan vara särskilt negativt. Så visar också undersökningar att föräldrar som försöker dölja känslor som ilska och frustration för sina barn, upplever att förhållandet till barnet blir sämre. De blir också sämre på att motsvara sina barns olika behov.

Detsamma gäller faktiskt i motsatt riktning: om vi överdriver positiva känslor, kan detta påverka relationen lika illa – eller till och med ännu värre – som att förminska negativa. Om vi tar i för mycket – kanske för att lugna, uppmuntra eller stötta barnet – så tär det också på krafterna, både hos barn och förälder.

Egentligen är det ganska logiskt: våra barn vill att vi ska vara äkta och agera som oss själva. Eftersom de med största sannolikhet känner oss bättre än de flesta vet de oftast när vi överdriver eller försöker dölja saker, vilket kan skapa osäkerhet och obehag. Barn kanske inte gillar att se sina föräldrar ledsna, upprörda eller arga – men det ogillar än mer att se dem falska.

Så nästa gång du inte orkar vara lugn och sansad – få inte dåligt samvete! Du är bara dig själv – vilket förmodligen är en av de bästa förebilderna ett barn kan få.

Källa: Psychology Today
Bild: Pixabay

Mer att läsa

En kommentar

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>