Var tredje 16-åring är kroniskt stressad

Trettio procent av dagens 16-åringar har allvarliga stressrelaterade problem. Åtta procent uppvisar så svåra problem att det kan jämföras med utbrändhet bland vuxna. Problemen, som bland annat yttrar sig som känslomässig och fysisk utmattning, inlärningssvårigheter och kognitiva problem, kan ge hälsoproblem senare i livet.

stress, ungdomar, unga, skola, prestation, sömnsvårigheter, sömnproblem, självkänsla, prestation, krav

Det har länge varit känt att stress bland unga är ett växande problem. Denna nya studie, gjord vid Stockholms universitet, visar att problemen för individen är större än vad man tidigare trott. Det kan innebära långsiktiga negativa effekter.

I studien, som har omfattat drygt 300 16-åringar som läst första året på gymnasiet, identifieras följande faktorer som främsta orsaken till ungdomars stress:

– känsla av höga krav kombinerat med bristande socialt stöd
– låg självkänsla
– sömnproblem

Även så kallad social jetlag, avvikelsen mellan kroppens biologiska klocka och det dagliga schemat, utgör ett stort problem för många unga.

Unga kvinnor mest stressade
Studien visar även att problemen med stress är tydligt större bland unga kvinnor än bland unga män. Det går nästan fem kroniskt stressade flickor på varje kroniskt stressad pojke.

– Detta är ett stort problem bland unga kvinnor som kan få konsekvenser för hela livet. Det finns anledning att tro att självkänslan hos många flickor hänger ihop med höga prestationer, och att detta är en stor stressfaktor, säger Karin Schraml, doktoranden som skrivit avhandlingen.

Stress påverkar skolresultaten negativt
Stressen bland unga går även ut över deras skolresultat. De ungdomar som visar upp de högsta stressnivåerna presterar märkbart sämre i skolan och får tydligt sämre betyg.

– Även om man bortser från de långsiktigt negativa konsekvenserna av kronisk stress på hälsa och välbefinnande, så är det allvarligt även i det kortare perspektivet att stressade ungdomar klarar skolan sämre. Det påverkar deras chanser till högre utbildning negativt vilket kan ge stora konsekvenser i ett samhälle där utbildning är en väg att klara konkurrensen, säger Karin Schraml.

Källa: Stockholms universitet

Bild: SXC

Mer att läsa

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>