”Varför meditera?” av Matthieu Ricard

Hur är det nu egentligen med meditation? Vad är det egentligen? Vi talar om det, om hur bra det är, men vet vi egentligen hur det hänger ihop? Att det är en metod att komma till ro är ett sätt att beskriva det. Att samla sig inför ett viktigt ögonblick är ett annat. Under rubriken på boken Varför meditera (Natur&Kultur 2011) står det tydligt vilka effekter du kan uppnå med meditationen: ”utveckla koncentrationsförmågan, minska oro och ilska, stärk immunförsvaret och lev ett meningsfullt liv i balans” – till stor del mycket konkreta hälsofördelar.

Boken har en lättfattlig struktur, men finns svaret verkligen där, på varför vi ska meditera? Några enstaka meningar fullföljer vad underrubriken ovan proklamerade, men mycket av texten känns inte riktigt anpassad efter västerländska förutsättningar. Vi vill gärna vara handfasta och konkreta, inte flummiga och altruistiska. Ett exempel på något som jag uppfattar en aning svårtolkat:

Vi satsar mycket på att förbättra vår tillvaros yttre villkor, men ytterst är det alltid sinnet som uppfattar världen och som förmedlar den i form av välbefinnande eller lidande. Om vi förändrar vårt sätt att uppfatta omvärlden påverkas vår livskvalitet. En sådan förändring kan vi åstadkomma genom att träna sinnet i det som vi kallar ”meditation” (s. 16)

Det finns ändå några handfasta råd på hur du ska meditera. En tanke att fundera över innan du börjar är att ta ut en riktning – ”jag vill meditera för att bli lugnare/bli mer koncentrerad/finna fokus…” Olika teman radas upp i kapitel tre i boken – som ett exempel tas motivation upp. Du behöver ha en vilja för att meditationen ska fungera, se upp för slentrian! Andra aspekter som är av vikt är kroppshållning/ställning och en lugn plats.

Ett förslag på meditation i boken är att fokusera på din andning – sätt dig på din lugna plats, med rätt kroppsställning. Räkna varje fullbordad in- och utandning, även kallad andningscykel. Andas genom näsan. Räkna från ett till tio, sen börjar du om på ett igen. När du andas, gör det lugnt och naturligt. Lägg märke till din in- och utandning, vilken känsla finns där när luften passerar näsborrarna? Var upplever du andningen mest? Märk också då du växlar mellan in- och utandning! Vid växlingen bryts ofta störande tankar – en stund av frihet infinner sig.

Boken har några viktiga poänger med varför vi ska meditera, och den praktiska delen är användbar. Det som kanske inte passade mig var de stundtals lite abstrakta resonemangen kring hur vi genom meditation kan få en bättre värld.

Källa: Varför meditera? Matthieu Ricard, Natur&Kultur 2011

Mer att läsa

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>