Varför personlig utveckling och mental träning?

Om du är intresserad av välbefinnande har du förmodligen också kommit i kontakt med personlig utveckling och mental träning.

mentaltraning

Personlig utveckling är egentligen inget nytt. Frågor och funderingar kring den egna personens möjligheter och begränsningar har alltid funnits. De har besvarats och beskrivits utifrån den kunskap och vetenskap som varit dominerande för tiden. Däremot skildrar begreppet vår samtid. Vi lever i en tid där vi har helt andra sociala, ekonomiska och politiska möjligheter än tidigare. Vi kan idag välja allt ifrån utbildning till vilken religion vi vill bekänna oss till. När de grundläggande behoven är tillgodosedda kan vi ägna tid åt det vi tycker är intressant och viktigt. En del gör det genom att skriva motioner andra genom att motionera. Det är här personlig utveckling kommer in.

I generella drag skulle jag beskriva personlig utveckling som en process som syftar till ökad självkännedom och självtillit. Ökad självkännedom innebär bland annat att bli medveten om vad jag anser vara intressant och viktigt, men också varför. Det handlar om att hitta det som motiverar och driver mig framåt. Flera upplever att de har gjort val som egentligen inte har varit deras egna. De har helt enkelt gjort det som förväntats av dem. Det är så många av oss fungerar. Självtillit handlar om att ha en tilltro till mig själv och min förmåga, det vill säga veta att jag kan prestera när jag behöver (självförtroende), men att jag inte behöver prestera för att ha ett värde (självkänsla). Förenklat kan man alltså säga att personlig utveckling handlar om att öka kunskapen och medvetenhet om sig själv och sin förmåga.

Mental träning kommer ursprungligen från idrottsvärlden där den används som ett komplement till den fysiska träningen. I tränings- och tävlingssammanhang har man sett att människors mentala inställning påverkar prestationerna i högsta grad. Vi kan inte prestera mer än vad vårt mental tillåter. Numera har metoden och teknikerna börjat tillämpas inom andra områden också t ex i näringslivet, ledarskapsutbildningar och inom personlig utveckling. Mental träning fokuserar på mitt mentala, det vill säga mina tankar, men också känslor och kropp. Det handlar om att bli medveten om hur mina tankar, påverkar det jag känner och det jag gör. Mental träning fokuserar på nutid och framtid – hur jag har det idag och hur jag vill ha det framöver. Med hjälp av mental träning kan jag bland annat öka min självkännedom, självkänsla och möjligheterna att nå uppsatta mål.

Det påstås att vi tänker mellan 65 000 – 70 000 tankar varje dag. De flesta av dessa är negativa och samma som igår. Ni förstår vilken potential det finns i var och en av oss!

Av Tanja Pitkänen

Bild: Pixabay

Mer att läsa

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>