Viktminskningsprogram saknar vetenskapligt stöd

Kommersiella viktminskningsprogram är en mångmiljardindustri, dit människor med en önskan om att gå ned i vikt – behövligt eller inte – vänder sig i hopp om hjälp. Appar, online-klubbar och företag med färdiga matlådor drar in stora summor varje månad, i en tid då en lyckad diet ses som både en statussymbol och en väg till bättre hälsa. Men få av strategierna som säljs in kan backas upp av tillförlitlig forskning, visar nu en stor genomgång i USA.

viktminskning

Forskare vid Johns Hopkins har gått igenom över 4000 studier gjorda angående effektiviteten hos olika kommersiella viktminskningsprogram som finns på den amerikanska marknaden (varav flera är internationella, speciellt med tanke på tillgängligheten online och i appar). Majoriteten av programmen har aldrig studerats kliniskt överhuvudtaget. Av de 39 återstående varumärken, där studier fanns, var endast 11 gjorda på ett sätt som kan anses vetenskapligt godkänt.

Anledningen att genomgången gjordes var att kunna stötta de läkare som möter överviktiga patienter: man ville ge vetenskapligt underlag för vårdgivare att referera till, i de fall där en viktnedgång är nödvändig hos personen som sökt hjälp. Med tanke på att två tredjedelar av vuxna amerikaner anses överviktiga eller drabbade av fetma, och då ungefär lika många aldrig har försökt gå ned i vikt på egen hand, tror experterna att läkare kommer remittera fler patienter till olika tjänster för viktminskning framöver. Men för att kunna göra det måste vården ha tillförlitliga resultat att luta sig mot – något som alltså till stor del saknas.

Även i de fall där korrekt utförda studier fanns, sträckte sig få längre än 12 månader, vilket gör att de resultat som uppvisats inte är långsiktigt bevisade:

—Vi är intresserade av viktminskning för dess hälsofördelar; såsom lägre blodtryck och lägre risk att utveckla vissa sjukdomar, säger en av författarna bakom sammanfattningen. Alla dessa fördelar är långsiktiga mål – att gå ned i vikt tre månader och sedan gå upp igen, har få positiva effekter. Därför är det viktigt att studera effekten från 12 månader och längre.

De studerade programmen kostade upp till ca 700 dollar/månad. En summa som alltså på intet sätt ger en garanterad, hälsofördelaktig viktminskning.

Källa: Johns Hopkins

Bild: Pixabay

Mer att läsa

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>