Bild: Pixabay

Selektiv ätovilja hos barn

Det är vanligt att barn går igenom faser med kräset ätande, vilket brukar ge med sig vid 5-6-årsåldern. Men hur vet man om det är fullt normalt eller om barnet faktiskt lider av en selektiv ätstörning? Vad finns det för hjälp och stöd att få om man är förälder till ett sådant barn? Livskick har…